zus - ograniczenia

E-zwolnienia lekarskie 2016

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (ZUS ZLA). Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej będzie przekazywane bezpośrednio pracodawcy poprzez jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

W związku z tym płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 roku utworzyć na PUE swój profil.
W celu pełnej rejestracji profilu niezbędna będzie wizyta w placówce ZUS, gdzie zostaną potwierdzone dane osobowe nowego użytkownika PUE.

Obowiązek utworzenia profilu do końca roku 2015 mają płatnicy, którzy zobowiązani są przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, czyli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Nie ma jednak przeciwwskazań, by pozostali płatnicy również założyli taki profil informacyjny i elektronicznie otrzymywali e-zwolnienia ich ubezpieczonych.

Jeśli pracodawca nie będzie miał profilu informacyjnego, lekarz będzie musiał wręczyć choremu ubezpieczonemu wydruk e-zwolnienia, a ubezpieczony dostarczyć go swojemu pracodawcy. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych, w terminie do końca grudnia 2015 r., o konieczności dostarczania im od 1 stycznia 2016 r. wydruków e-zwolnień.