Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której:

  • nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej.

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.
Osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Przychody oraz  koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”.
Opodatkowanie VAT w działalności nierejestrowanej następuje w ten sam sposób, jak w działalności gospodarczej. Limitu obrotów ze sprzedaży osiąganych w skali roku, który uprawnia do zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł w 2018 r.
Jeżeli zakres prowadzonej działalności wymaga rejestracji do VAT, to należy to uczynić (np. usługi doradcze, jubilerskie, prawne).  Podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów oraz do składania deklaracji VAT oraz JPK_VAT za każdy okres rozliczeniowy.
Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, która jest zwolniona z podatku VAT, dodatkowo powinna, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży. Jest on pomocny m.in. w pilnowaniu nieprzekroczenia limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej (limit wynosi 1050 zł. w 2018 r.).
Rejestr sprzedaży w działalności nierejestrowanej prowadzony przez podatnika zwolnionego z VAT powinien zawierać:
● liczbę porządkową,
● datę sprzedaży,
● numer dokumentu sprzedaży,
● wartość sprzedaży,
● wartość sprzedaży narastająco.
W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą.