Dotacja z Urzędu Pracy, a zakup wyposażenia

Wydatki sfinansowane z dotacji stanowiące środek trwały lub wartości niematerialne i prawne od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne w rozumieniu art. 22a-22o ustawy o pdof nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof.

Natomiast zakup wyposażenia, materiałów lub towarów sfinansowane dotacją z Urzędu Pracy, może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli są to wydatki, których wartość nie przekracza 3500 zł i są związane z prowadzoną działalnością.