zus - ograniczenia

Dokumenty konieczne do złożenia w ZUS w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego przez pracownika

  1. Pisemny wniosek pracownika o wypłacie zasiłku macierzyńskiego (powinien być złożony w ciągu 14 dni od daty porodu).

  2. Zaświadczenie pracodawcy o tym, czy wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze został złożony w terminie i na zasadach określonych w art.1791 Kodeksu pracy, tj. nie później niż 14 dni po porodzie – w celu ustalenia wysokości procentowej zasiłku macierzyńskiego.

  1. Zaświadczenie płatnika składek, czyli w praktyce matki – przedsiębiorcy na druku ZUS Z-3.

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres pobierania zasiłku od dnia porodu.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem

  1. Zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres pobierania zasiłku przed porodem.