Dokumenty konieczne do złożenia w ZUS w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego – przez przedsiębiorcę

  1. Pisemny wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

  2. Zaświadczenie płatnika składek, czyli w praktyce matki – przedsiębiorcy na druku ZUS Z-3b.

  3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres pobierania zasiłku od dnia porodu.

  4. Zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres pobierania zasiłku przed porodem.

 

Dokumenty z punktu 1, 2, 4 – należy złożyć w ZUS-ie przed datą, od której chce się uzyskiwać zasiłek macierzyński (np. w listopadzie, dla osoby chcącej otrzymywać zasiłek macierzyński od grudnia).

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje