Dokumentowanie transakcji z obligatoryjnym MPP od 1.11.2019

Wystawca faktury, do której ma być stosowana podzielona płatność będzie zobowiązany do umieszczania na niej informacji o obowiązku zastosowania tego mechanizmu. Jeżeli sprzedawca nie umieści adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 30 % kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Sprzedawca nie będzie musiał ponieść tej kary, jeżeli nabywca pomimo braku takiej adnotacji dokona zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Taka sama sankcja będzie spoczywała na nabywcy jeżeli nie dokona zapłaty w tym mechanizmie.