Dokumentacja cen transferowych za 2022 rok

31.10.2023 upływa termin sporządzenia w formie elektronicznej, dokumentacji cen transferowych za 2022 rok. Druk TPR za 2022 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023.