Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodowy COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci, którzy:

  1. opiekują się dzieckiem do lat 8,
  2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, które jest dostępne na stronach ZUS-u.
Osoby prowadzę działalność gospodarczą składują je bezpośrednio do ZUS. Pracownik/zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.