Decyzja pracodawcy o wysłaniu pracownika na zaległy urlop

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Głównego Inspektoratu Pracy: pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w wyroku Sadu Najwyższego z 24 stycznia 2006, sygn. akt I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119.