Niezbędnik podatnika

Jakie dane powinna zawierać kilometrówka na potrzeby odliczenia 100 % VAT

  1. Numer rejestracyjny samochodu.
  2. Datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia kilometrówki.
  3. Stan licznika przebiegu pojazdu  na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
  4. Wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania pojazdu obejmujący: numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem, podpis podatnika potwierdzający autentyczność wpisów osoby prowadzącej pojazdem jeżeli nie jest ona podatnikiem.
  5. Liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.