Braki formalne na fakturze a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-518/14 z 15.09.2016, podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT,  z faktury zawierającej braki formalne w dacie wystawienia faktury pierwotnej, a nie w chwili gdy błąd zostanie skorygowany.