Biała lista podatników VAT

Od 2020 roku rząd planuje wprowadzić zmiany w zakresie dokonywania zapłaty za transakcje przekraczające 15 000 zł. W PIT jaki i w CIT nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów płatności, które będą wykonywane bez pośrednictwa rachunku bankowego albo na rachunek inny niż wskazany w wykazie podmiotów. Dodatkowo podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległość podatkową kontrahenta do wysokości podatku VAT. Aby uniknąć negatywny konsekwencji wynikających z dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie, należy w ciągu 3 dni od dokonania płatności  powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na inny rachunek.