Biała lista podatników VAT od 1.09.2019

Od 09/2019 obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka . Znajdują się w niej informacje m.in. nt. statusu podatnika VAT oraz numery rachunków firmowych przedsiębiorców. W rejestrze nie będą zamieszczane rachunku osobiste (tzw. RORy) wykorzystywane przez osoby fizyczne do prowadzonej działalności. Na liście pojawią się tylko rachunki o charakterze firmowym. Brak rachunku firmowego widocznego na liście może powodować problemy z otrzymywaniem płatności od kontrahentów.
Od 1.09.2019 płatności za faktury związane z prowadzoną działalnością należy dokonywać na numer rachunku bankowego wskazanego na liście. Dotyczy to zwłaszcza płatności o wartości powyżej 15 000 złotych. Od 01.01.2020 jeśli przelew równy lub powyżej 15 000 zł zostanie dokonany na rachunek inny niż jest na białej liście, to wydatek ten nie będzie mógł stanowić kosztu uzyskania przychodu. Płatności powyżej 15 000 zł dokonane w okresie 1.09-31.12.2019 na rachunek inny niż wskazany na białej liście należy zgłaszać w ciągu 3 dni pisemnie do US.
Do 31.12.2019 można korzystać z rachunków nie zgłoszonych jako firmowe, jednak od 1.01.2020 płatności równe lub powyżej 15 000 zł (nawet jeśli zostaną podzielne na kilka transakcji) dokonane na rachunek nie wskazany na białej liście oprócz tego że nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu, to będą sankcjonowane. Do 31.12.2019 za płatności te nie będą nakładane kary.
Aktualizacja danych w ww. bazie dokonuje się w dni robocze 1x na dobę. Weryfikacji rachunku należy dokonywać w dniu dokonywania przelewu.