Automatyczne wznowienie wpłat do PPK od 01.04.2023

Jeżeli Państwa pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), to jest ona skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK (czyli do 28.02.2023, bez względu na datę zatrudnienia czy datę złożenia rezygnacji z PPK).

Uwaga: termin nie jest liczony indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej, jest z góry narzucony.

Przykład: Rezygnacja złożona np. w czerwcu 2022 roku będzie skuteczna do 28 lutego 2023 roku, czyli do tzw. pierwszego automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Do końca lutego 2023 roku powinni Państwo poinformować pracowników o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. Jeżeli pracownik, po otrzymaniu tej informacji, ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, wpłaty do PPK nie będą dokonywane.

Kolejne automatyczne wznowienie nastąpi od 1 kwietnia 2027 roku.