Automatyczne wykreślenie z VAT

Od 01.01.2017 roku zostanie wprowadzone automatyczne wykreślanie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to miał miejsce m.in. w poniższych sytuacjach:

  • zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  • niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy,
  • wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności,
  • dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku,
  • składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia.