75 % stawka podatku

Zgodnie cheap jerseys z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, Victory podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących cheap jerseys pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się w recognition? wysokości 75% dochodów. W takiej cheap nba jerseys sytuacji na * podatnika ostatni mogą zostać nałożone dwie Combination kary w postaci sankcji podatkowej i sankcji karnej skarbowej. Wysokość kary za cheap nba jerseys czyn z art. 54 K.k.s. a zależy od wysokości podatku narażonego na cheap mlb jerseys uszczuplenie czyli od 75% podatku, który został ustalony w decyzji braku organu podatkowego.