12.11.2018 – dniem wolnym od pracy

23.10.2018 Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została przekazana do Senatu.